شمع تولد مدادی سفید اکلیلی

30.000تومان

شمع تولد مدادی سفید اکلیلی در هر بسته بندی تعداد ۶ عدد شمع مدادی متوسط وجود دارد.

ابعاد شمع مدادی سفید بسیار مناسب می باشند و به راحتی برای کیک شما قابل استفاده می باشند.شمع مدادی مناسب برای جشن تولد و جشن سورپرایز می باشد.

10 عدد در انبار

شمع تولد مدادی سفید اکلیلی
شمع تولد مدادی سفید اکلیلی

10 عدد در انبار