شمع تولد مدادی رنگی

30.000تومان

شمع تولد مدادی رنگی در هر بسته بندی تعداد ۶ عدد شمع مدادی متوسط وجود دارد.

ابعاد شمع مدادی رنگی بسیار مناسب می باشند و به راحتی برای کیک شما قابل استفاده می باشند.شمع مدادی مناسب برای جشن تولد و جشن سورپرایز می باشد.

5 عدد در انبار

شمع تولد مدادی رنگی
شمع تولد مدادی رنگی

30.000تومان