شمع تولد جادویی

25.000تومان

شمع تولد جادویی

همیشه فوت کردن شمع یکی از بخش های اصلی جشن تولد بوده است.حال اگر بار هر بار فوت کردن، شمع خاموش یا روشن شود جشنتان واقعا هیجان انگیز و پر از انرژی می شود. این بسته شامل ۱۰ عدد شمع مدادی می باشد که پس از هر بار فوت کردندوباره روشن می شود.

8 عدد در انبار

شمع تولد جادویی
شمع تولد جادویی

25.000تومان