شمع تولد مدادی سرخابی

30.000تومان

شمع تولد مدادی سرخابی در هر بسته بندی تعداد ۶ عدد شمع مدادی متوسط وجود دارد.

ابعاد شمع مدادی سرخابی بسیار مناسب می باشند و به راحتی برای کیک شما قابل استفاده می باشند.شمع مدادی مناسب برای جشن تولد و جشن سورپرایز می باشد.

ناموجود

شمع تولد مدادی سرخابی
شمع تولد مدادی سرخابی

ناموجود