شمع تولد مدادی آبی

30.000تومان

شمع تولد مدادی آبی در هر بسته بندی تعداد ۶ عدد شمع مدادی متوسط وجود دارد.

ابعاد شمع مدادی آبی بسیار مناسب می باشند و به راحتی برای کیک شما قابل استفاده می باشند.شمع مدادی مناسب برای جشن تولد و جشن سورپرایز می باشد.

ناموجود

شمع تولد مدادی آبی
شمع تولد مدادی آبی

ناموجود