شمع تولد مدادی سبز

30.000تومان

شمع تولد مدادی سبز در هر بسته بندی تعداد ۶ عدد شمع مدادی متوسط وجود دارد.

ابعاد شمع مدادی سبز بسیار مناسب می باشند و به راحتی برای کیک شما قابل استفاده می باشند.شمع مدادی مناسب برای جشن تولد و جشن سورپرایز می باشد.

ناموجود

شمع تولد مدادی سبز
شمع تولد مدادی سبز

ناموجود