بادکنک لاتکسی و به شکل توپ میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است "> بادکنک توپ فوتبال | بادکنک هلیومی و لوازم جشن تولد

بادکنک توپ فوتبال

3.000تومان

بادکنک توپ فوتبال

جنس این بادکنک لاتکسی و به شکل توپ میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

صاف
بادکنک توپ فوتبال
بادکنک توپ فوتبال