بادکنک فویلی ماشین آتش نشانی

50.000تومان

بادکنک فویلی ماشین آتش نشانی

جنس این بادکنک فویلی  و سایز آن ۸۰ در ۸۷ سانتی متر میباشد و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید

بادکنک فویلی ماشین آتش نشانی
بادکنک فویلی ماشین آتش نشانی