بادکنک فویلی ماشین پلیس

50.000تومان

بادکنک فویلی ماشین پلیس

جنس این بادکنک فویلی و سایز آن ۷۴ در ۶۵ سانتی متر میباشد و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی ماشین پلیس
بادکنک فویلی ماشین پلیس