بادکنک فویلی ماشین پلیس

50.000تومان

بادکنک فویلی ماشین پلیس

جنس این بادکنک فویلی و سایز آن ۷۴ در ۶۵ سانتی متر میباشد و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی ماشین پلیس
بادکنک فویلی ماشین پلیس
50.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید