بادکنک فویلی دسته بازی

45.000تومان

بادکنک فویلی دسته بازی

این بادکنک به شکل دسته بازی میباشد که روی آن هپی برث دی نوشته شده است و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید

بادکنک فویلی دسته بازی
بادکنک فویلی دسته بازی