پک بادکنک دسته بازی

120.000تومان

پک بادکنک دسته بازی

این دسته بادکنک شامل 1عدد فویلی دسته بازی 2عدد ستاره آبی و 2عدد فویلی گرد هپی برد دی میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم این محصول را سفارش دهید.ارسال بادکنک هلیومی فقط داخل تهران امکان پذیر است.

پک بادکنک دسته بازی
پک بادکنک دسته بازی