بادکنک فویلی بطری هپی

45.000تومان

بادکنک فویلی بطری هپی
این بادکنک بسیار زیبا میباشد و مخصوص جشن تولد است که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید.ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی بطری هپی
بادکنک فویلی بطری هپی