بادکنک فارغ التحصیلی ۵ تکه

115.000تومان

بادکنک فارغ التحصیلی ۵ تکه

بادکنک های فویلی در بسته های ۵ عددی متناسب با تم و جشن ها. این بسته بادکنک فویلی مخصوص جشن فارغ التحصیلی می باشد

بادکنک فارغ التحصیلی ۵ تکه
بادکنک فارغ التحصیلی ۵ تکه