پوپر گل

40.000تومان

پوپر گل که با چرخاندن قسمت مشخص شده به جهت علامت این پوپر فعال می شود.داخل این پوپر کاغذهایی شبیه گل می باشد که در هنگام فعال شدن به بیرون پرتاب می شوند.مناسب برای جشن تولد و سالگرد می باشد.

73 عدد در انبار

پوپر گل
پوپر گل

73 عدد در انبار