بادکنک فویلی قلب کروم

15.000تومان

بادکنک فویلی قلب کروم

جنس این محصول فویلی می باشد و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی قلب کروم
بادکنک فویلی قلب کروم
15.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید