ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است "> بادکنک فویلی قلب کروم | بادکنک هلیومی و لوازم جشن تولد

بادکنک فویلی قلب کروم

15.000تومان

بادکنک فویلی قلب کروم

جنس این محصول فویلی می باشد و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی قلب کروم
بادکنک فویلی قلب کروم