بادکنک قلب happy anniversary

45.000تومان

بادکنک قلب happy anniversary

این محصول شامل یک عدد بادکنک فویلی میباشد که مخصوص سالگرد است و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم این محصول را سفارش دهید.ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است.

بادکنک قلب happy anniversary
بادکنک قلب happy anniversary