بادکنک سیبیل فویلی

50.000تومان

بادکنک سیبیل فویلی
جنس این محصول فویلی است و اندازه ی آن در حالت باد شده حدود ۸۰ سانتیمتر(عرض) می باشد. که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید
بادکنک سیبیل فویلی
بادکنک سیبیل فویلی