پوپر دلار

50.000تومان

پوپر دلار که با چرخاندن قسمت مشخص شده به جهت علامت این پوپر فعال می شود.داخل این پوپر کاغذهایی شبیه دلار می باشد که در هنگام فعال شدن به بیرون پرتاب می شوند.مناسب برای جشن تولد و سالگرد می باشد.

19 عدد در انبار

پوپر دلار
پوپر دلار

19 عدد در انبار