بادکنک فویلی اسکیت

50.000تومان

بادکنک فویلی اسکیت

ابعادش ۵۲در۶۴ سانتیمتر است که مخصوص ورزشکاران است و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید

بادکنک فویلی اسکیت
بادکنک فویلی اسکیت