بادکنک فویلی دایناسور تیرکس

50.000تومان

بادکنک فویلی دایناسور تیرکس

اندازه طول آن حدودا ۵۰ سانتیمتر میباشد میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید.ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی دایناسور تیرکس
بادکنک فویلی دایناسور تیرکس