اقلام تم تولد پلی استیشن از

15.000تومان

اقلام تم تولد پلی استیشن از

این محصول شامل لیوان،بشقاب،ظرف پاپ کورن،چنگال،ریسه و کلاه یک بار مصرف میباشد که روی آنها طرح دسته پلی استیشن می باشد و قابل ارسال به سراسر کشور است.شما میتوانید لوازم مورد نیاز خود از این تم را در هنگام خرید انتخاب نمایید

تعداد هر محصول در یک بسته:

بشقاب 10عدد

لیوان 10عدد

ظرف پاپ کورن 10عدد

ریسه 1عدد در طول 2متر

چنگال 10عدد

کلاه 1عدد

اقلام تم تولد پلی استیشن از
اقلام تم تولد پلی استیشن از
15.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید