بادکنک فویلی ماشین کلاسیک

60.000تومان

بادکنک فویلی ماشین کلاسیک

این محصول شامل یک عدد بادکنک فویلی میباشد که  میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم این محصول را سفارش دهید.ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است.

بادکنک فویلی ماشین کلاسیک
بادکنک فویلی ماشین کلاسیک
60.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید