بادکنک فویلی ماشین کلاسیک

60.000تومان

بادکنک فویلی ماشین کلاسیک

این محصول شامل یک عدد بادکنک فویلی میباشد که  میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم این محصول را سفارش دهید.ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است.

بادکنک فویلی ماشین کلاسیک
بادکنک فویلی ماشین کلاسیک