بادکنک فویلی سفینه

50.000تومان

بادکنک فویلی سفینه

جنس این بادکنک فویلی است و مخصوص تم تولد فضانورد میباشدو میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی سفینه
بادکنک فویلی سفینه
50.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید