بادکنک فویلی سفینه

45.000تومان

بادکنک فویلی سفینه

جنس این بادکنک فویلی است و مخصوص تم تولد فضانورد میباشدو میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید

بادکنک فویلی سفینه
بادکنک فویلی سفینه