بادکنک لاتکسی و رنگ آن خاص میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است "> بادکنک آبی نفتی | بادکنک هلیومی و لوازم جشن تولد

بادکنک آبی نفتی

3.000تومان

بادکنک آبی نفتی

جنس این بادکنک لاتکسی و رنگ آن خاص میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

صاف
بادکنک آبی نفتی
بادکنک آبی نفتی