بادکنک لاتکسی و رنگ آن خاص میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است "> بادکنک آبی فیروزه ای | بادکنک هلیومی و لوازم جشن تولد

بادکنک آبی فیروزه ای

3.000تومان

بادکنک آبی فیروزه ای

جنس این بادکنک لاتکسی و رنگ آن خاص میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

صاف
بادکنک آبی فیروزه ای
بادکنک آبی فیروزه ای