بادکنک متالیک نعناع فلفلی

10.000تومان

بادکنک متالیک نعناع فلفلی
باکیفیت خوب،حالت براق و با ماندگاری بالایی میباشد .اندازه ی این بادکنک در حالت باد شده حدود ۲۵ سانتیمتر می باشدکه میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم این محصول را سفارش دهید

بادکنک متالیک نعناع فلفلی
بادکنک متالیک نعناع فلفلی
10.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید