بادکنک متالیک رازبری

10.000تومان

بادکنک متالیک رازبری
باکیفیت خوب،حالت براق و با ماندگاری بالایی میباشد .اندازه ی این بادکنک در حالت باد شده حدود ۲۵ سانتیمتر می باشدکه میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم این محصول را سفارش دهید

بادکنک متالیک رازبری
بادکنک متالیک رازبری