بادکنک فویلی هپی خال خالی

25.000تومان

بادکنک فویلی هپی خال خالی

این محصول شامل یک عدد بادکنک فویلی میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم این محصول را سفارش دهید.ارسال بادکنک هلیومی فقط داخل تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی هپی خال خالی
بادکنک فویلی هپی خال خالی
25.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید