ارسال بادکنک هلیومی فقط داخل تهران امکان پذیر است "> بادکنک فویلی هپی خال خالی | بادکنک هلیومی و لوازم جشن تولد

بادکنک فویلی هپی خال خالی

20.000تومان

بادکنک فویلی هپی خال خالی

این محصول شامل یک عدد بادکنک فویلی میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم این محصول را سفارش دهید.ارسال بادکنک هلیومی فقط داخل تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی هپی خال خالی
بادکنک فویلی هپی خال خالی