بادکنک فویلی ستاره هپی طلایی

15.000تومان

بادکنک فویلی ستاره هپی طلایی

جنس این بادکنک فویلی میباشد و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید.

بادکنک فویلی ستاره هپی طلایی
بادکنک فویلی ستاره هپی طلایی