بادکنک ستاره کوچک (بدون باد)

10.000تومان

بادکنک ستاره کوچک

جنس این این بادکنک فویلی میباشد و میتوانید همراه با  بادکنک دیگر آن ها را به صورت مخلوط تزئین  کنید. این محصول به صورت باد نشده به سراسر کشور ارسال می گردد.

بادکنک ستاره کوچک (بدون باد)
بادکنک ستاره کوچک (بدون باد)
10.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید