بادکنک ستاره کوچک (بدون باد)

10.000تومان

بادکنک ستاره کوچک

جنس این این بادکنک فویلی میباشد و میتوانید همراه با  بادکنک دیگر آن ها را به صورت مخلوط تزئین  کنید. این محصول به صورت باد نشده ارسال می گردد.

بادکنک ستاره کوچک (بدون باد)
بادکنک ستاره کوچک (بدون باد)