بادکنک فویلی ستاره ماربل مشکی

15.000تومان

بادکنک فویلی ستاره ماربل مشکی

جنس آن فویلی است و  بادکنک فویلی ستاره ماربل مشکی را میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید

بادکنک فویلی ستاره ماربل مشکی
بادکنک فویلی ستاره ماربل مشکی