بادکنک فویلی دختر کفشدوزک

20.000تومان

بادکنک فویلی دختر کفشدوزک

جنس این بادکنک فویلی می باشد و همانند تصویر بادکنکی گرد میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی دختر کفشدوزک
بادکنک فویلی دختر کفشدوزک