بادکنک فویلی دختر کفشدوزک

25.000تومان

بادکنک فویلی دختر کفشدوزک

جنس این بادکنک فویلی می باشد و همانند تصویر بادکنکی گرد میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی دختر کفشدوزک
بادکنک فویلی دختر کفشدوزک
25.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید