بادکنک گرد تم فروزن
جنس این بادکنک فویلی میباشد و  همانند تصویر به شکل السا آنا میباشد و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید. ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است
"> بادکنک گرد تم فروزن | بادکنک هلیومی و لوازم جشن تولد

بادکنک گرد تم فروزن

20.000تومان

بادکنک گرد تم فروزن

جنس این بادکنک فویلی میباشد و  همانند تصویر به شکل السا آنا میباشد و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید. ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک گرد تم فروزن
بادکنک گرد تم فروزن