بادکنک فویلی گرد پری دریایی

20.000تومان

بادکنک فویلی گرد پری دریایی

جنس این محصول فویلی می باشد و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید. ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی گرد پری دریایی
بادکنک فویلی گرد پری دریایی