پک ۱۴عددی بادکنک صورتی

125.000تومان

پک ۱۴عددی بادکنک صورتی

این پک شامل  ۵عدد بادکنک صورتی کمرنگ و ۵عدد بادکنک پولکی صورتی و ۲عدد بادکنک فویلی ستاره صورتی ۲عدد بادکنک فویلی قلب صورتی میباشد که میتوانید بدون باد یا هلیومی آن هارا سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

پک ۱۴عددی بادکنک صورتی
پک ۱۴عددی بادکنک صورتی
125.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید