بادکنک فویلی دم پری دریایی

50.000تومان

بادکنک فویلی دم پری دریایی

این محصول شامل یک بادکنک فویلی دم پری دریایی است که مخصوص جشن هایی با تم تولد پری دریایی میباشد و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید.ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی دم پری دریایی
بادکنک فویلی دم پری دریایی