بادکنک فویلی لیوان

50.000تومان

بادکنک فویلی لیوان

این محصول شامل یک عدد بادکنک فویلی cheers میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم این محصول را سفارش دهید.ارسال بادکنک هلیومی فقط داخل تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی لیوان
بادکنک فویلی لیوان
50.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید