بادکنک فویلی جنتلمن

20.000تومان

بادکنک فویلی جنتلمن

جنس این بادکنک فویلی است و مخصوص آقایان میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید

 

بادکنک فویلی جنتلمن
بادکنک فویلی جنتلمن