بادکنک فویلی گرد شطرنجی

25.000تومان

بادکنک فویلی گرد شطرنجی

جنس این بادکنک فویلی میباشد و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر می باشد

بادکنک فویلی گرد شطرنجی
بادکنک فویلی گرد شطرنجی
25.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید