بادکنک پولکی مشکی

10.000تومان

بادکنک پولکی مشکی

این بادکنک شفاف میباشد که داخل آن پر از پولک مشکی است که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک پولکی مشکی
بادکنک پولکی مشکی
10.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید