بادکنک پولکی سبز

10.000تومان

بادکنک پولکی سبز

این بادکنک شفاف میباشد که داخل آن پر از پولک سبز است که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک پولکی سبز
بادکنک پولکی سبز
10.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید