بادکنک پولکی بنفش

10.000تومان

بادکنک پولکی بنفش

این بادکنک شفاف میباشد که داخل آن پر از پولک بنفش است که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک پولکی بنفش
بادکنک پولکی بنفش
10.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید