بادکنک پولکی رنگی

10.000تومان

بادکنک پولکی رنگی

این بادکنک شفاف میباشد که داخل آن پر از پولک رنگی است که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک پولکی رنگی
بادکنک پولکی رنگی
10.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید