بادکنک بوبو بالن با کاغذ رنگی

50.000تومان

بادکنک بوبو بالن با کاغذ رنگی

میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است و در صورت خریداری بوبوبالن بدون باد،پولک و بادکنک به صورت جداگانه خدمت مشتریان عزیز ارسال میگردد

بادکنک بوبو بالن با کاغذ رنگی
بادکنک بوبو بالن با کاغذ رنگی
50.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید