بادکنک پولکی رزگلد

10.000تومان

بادکنک پولکی رزگلد

این بادکنک شفاف میباشد که داخل آن پر از پولک رزگلد است که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک پولکی رزگلد
بادکنک پولکی رزگلد