بادکنک فویلی باربی

20.000تومان

بادکنک فویلی باربی

این محصول شامل یک عدد بادکنک فویلی میباشد و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم این محصول را سفارش دهید.ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است.

بادکنک فویلی باربی
بادکنک فویلی باربی