اقلام تم تولد باربی از

15.000تومان

اقلام تم تولد باربی از

این محصول شامل لیوان،بشقاب،ظرف پاپ کورن،چنگال،ریسه یک بار مصرف میباشد که روی آنها طرح باربی می باشد و قابل ارسال به سراسر کشور است.شما میتوانید لوازم مورد نیاز خود از این تم را در هنگام خرید انتخاب نمایید

تعداد هر محصول در یک بسته:

بشقاب 10عدد

لیوان 10عدد

ظرف پاپ کورن 10عدد

ریسه 1عدد در طول 2متر

چنگال 10عدد

کلاه 1عدد

اقلام تم تولد باربی از
اقلام تم تولد باربی از
15.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید