بادکنک فویلی پوست ماری ۴وجهی

45.000تومان

بادکنک فویلی پوست ماری ۴وجهی

این بادکنک بسیار زیبا و خاصی می باشد که به صورت ۴ بعدی و یا ۴ وجهی است و طرح پوست مار میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید

 

بادکنک فویلی پوست ماری ۴وجهی
بادکنک فویلی پوست ماری ۴وجهی