بادکنک ماری کروم (بدون باد)

5.000تومان

بادکنک ماری کروم (بدون باد)

این بادکنک را میتوانید برای انواع جشن های تولد یا عروسی یا مناسبتی برای  آذین بندی اتاق استفاده کنید یا همراه با  بادکنک دیگر آن ها را به صورت مخلوط تزئین  کنید.

برای سهولت بیشتر در بادکردن بادکنک سوسیسی از تلمبه دستی استفاده کنید. شما میتوانید از این بادکنک در بادکنک آرایی و درست کردن گل و حیوانات استفاده کنید

این محصول به صورت باد نشده ارسال می گردد.

بادکنک ماری کروم (بدون باد)
بادکنک ماری کروم (بدون باد)
5.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید