بادکنک فویلی پلنگی ۴وجهی

50.000تومان

بادکنک فویلی پلنگی ۴وجهی

این بادکنک بسیار زیبا و خاصی می باشد که به صورت ۴ بعدی و یا ۴ وجهی است و طرح پوست پلنگ میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید

بادکنک فویلی پلنگی ۴وجهی
بادکنک فویلی پلنگی ۴وجهی